Obvestilo - obratovanje TIC Lož in MGC Gaber

Obvestilo o obratovanju TIC-a Lož in Medgeneracijskega centra Gaber.

Datum: 13.05.2020

Spoštovani!

 

Poveljnik Civilne zaščite Občine Loška z 18.05.2020 preklicuje odredbo o zaprtju TIC Lož in Medgeneracijskega centra Gaber, ki je bila izdana dne 12.03.2020.

 

Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in uporabnikov je vstop v prostore dovoljen z upoštevanjem varnostne razdalje in drugih navodil Vlade  in Nacionalnega inštituta za zdravje.

 

Za zagotavljanje ukrepov je zadolžen vodja oziroma direktor Javnega zavoda Snežnik.

 

 

Občina Loška dolina                                                                         Štab Civilne zaščite

župan                                                                                                 Poveljnik

Janez Komidar l. r.                                                                            Igor Palčič l. r.