Izjava o gibanju

Vzorec izjave o gibanju izven občine Loška dolina.

Datum: 17.04.2020

V nadaljevanju objavljamo izjavo o gibanju izven občine Loška dolina.

Izjavo izpolni občan sam za konkteten namen nap. servis osebnega vozila in sicer tako, da prečrta napis nepremičnine in navede naslednje:

- naziv servisa

- kraj

- registrska številka vozila

- čas odhoda in čas predvidenega prihoda 

 

Po opravljenem servisu zadržite potrdilo o opravljenem servisu saj je le ta priloga navedeni izjavi.

 

Izjava

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na telefonsko številko Štaba CZ 01 7050 671 ali na elektronski naslov cz@loskadolina.si