Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v R Sloveniji.

Datum: 17.04.2020

Besedilo Odloka na spodnji povezavi:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202035