Odlok o izvajanju ukrepov

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov- prihod in nastanitev tujih državljanov.

Datum: 17.04.2020

 

Vezano na uradni list RS vas želimo obvestiti, da ste v primeru nastanitve tujega delavca / serviserja/ monterja / poslovnega partnerja dolžni pridobiti in nam posredovati podatke o tuji osebi.

 

Odlok:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

 

Da strnem katere podatke potrebujemo v primeru nastanitve tuje osebe: - ime in priimek tujega delavca - datum rojstva tujega delavca - državljanstvo tujega delavca - naslov stalnega prebivališča tujega delavca - namen obiska tujega delavca - naslov stanujočega tujega delavca v občini LD - čas nastanitve na področju občine LD - telefonska številka tujega delavca - delovno mesto tujega delavca - Potrdila A1 na podlagi člena 13 Uredbe ES št. 883/2004 - sočasne zaposlitve za delavce, ki običajno sočasno opravljajo delo v več državah in le pri enem delodajalcu. Vlogo za potrdilo A1 je možno oddati za naslednje kategorije delavcev: voznike, serviserje in monterje. Zgoraj napisani podatki se morajo urediti pred prihodom tujega delavca / serviserja/ monterja / poslovnega partnerja in podatke posredovati na štab CZ Loška dolina, elektronski naslov: cz@loskadolina.si Nato smo mi dolžni posredovati podatje o nastanitvi tujega delavca na regijski štab CZ za Notranjsko.

 

Štab Civilne zaščite Občine Loška dolina