Obvestilo ZD Cerknica

Obvestilo Zdravstvenega doma Cerknica.

Datum: 23.03.2020

Občine Bloke, Cerknica in Loška dolina

 

EPIDEMIJA KORONAVIRUSA

 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa vam posredujemo naslednje informacije in prosimo, da jih preko svojih medijev posredujete vsem prebivalcem.

ORGANIZACIJA DELA V ZD CERKNICA

Kako delujemo?

 • V ZD Cerknica, ZP Stari trg in ZP Nova vas smo na vhodu organizirali triažo. Obiskovalec mora odgovarjati na vprašanja o zdravstvenem stanju, izmerijo mu telesno temperaturo in mu ustrezno svetujejo.

Vhod v ZD Cerknica je dovoljen samo skozi glavni vhod, le v nujnih primerih in v času dežurne službe skozi vhod na urgenci.

 • Splošna ambulanta v ZP Nova vas do preklica dela 2 x tedensko, ob torkih in sredah. Na vhodu je dodatno prisotna triažna sestra, ki ustrezno svetuje pacientom.

 • Večinoma poteka v ambulantah delo na administrativen način po telefonu. Prebivalci lahko po telefonu naročite recepte, napotnice, se pogovorite o bolniškem staležu.

 • Laboratorij do preklica deluje samo v matičnem ZD Cerknica ter ZP Stari trg za nujne preiskave.

 • Po veljavnih odredbah Ministrstva za zdravje do nadaljnjega ne izvajamo preventivnih pregledov v otroškem in šolskem dispanzerju, razen preventivnih pregledov otrok do 6. leta starosti in cepljenj otrok.

 • Ne izvajajo se preventivni pregledi odraslih (v referenčni ambulanti).

 • Ne izvajajo se zobozdravstvene storitve na primarnem nivoju. Za nujne primere v zobozdravstvu deluje sedem zobozdravstvenih ordinacij v Sloveniji po predhodnem naročilu preko triažnega zobozdravnika.

 • Ukinjena je dejavnost MDPŠ, fizioterapije in logopedije.

 • Prekinejo se preventivni pregledi v ginekologiji, izvaja se zdravstveno varstvo nosečnic.

 • Racionalizira se delo v diabetološki in antikoagulantni ambulanti.

 

Ali vas skrbi, da ste okuženi?

Če ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), prosimo, da:

 • Ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi,

 • Pokličete osebnega zdravnika oz. dežurnega zdravnika v dežurni ambulanti (01 70 50 100),

 • Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum upravičen, vas bo napotil na vstopno točko COVID ambulanto v ZD Postojna za odvzem brisa.

 • Do ZD Postojna se peljite z osebnim avtomobilom. Kihajte v robec ali rokav. Pred odhodom od doma si umijte roke z vodo in milom.

 • Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno stanje ocenil, kje boste počakali na rezultat testa.

 • Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih ukrepih. V primeru, da obstaja utemeljen sum na COVID-19 bolezen in ste pripeljani v ZD Cerknica ter potrebujete takojšnjo pomoč, boste pregledani in ustrezno oskrbljeni v kontejnerju, lociranem na parkirnem prostoru pred ZD Cerknica.

 

Kaj pa lahko storimo sami kot odgovorni državljani, sodržavljani?

Predvsem ostanimo doma! S tem bomo lahko skupaj odločilno prispevali k zmanjšanju možnosti prenosa agresivnega virusa na druge osebe. Kot pri verigi, je pomemben vsak člen, zato sodelujmo vsi in zmagali bomo.

Drage  občanke in občani vseh treh občin, ostanite zdravi in optimistični!

 

 

Direktorica

Olga Doles, dr.med., spec.spl.med.