Obvestilo Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje izdalo ukrep, da so vrtci in šole od ponedeljka, 16. 3. 2020, do nedelje, 29. 3. 2020, zaprti.

Datum: 13.03.2020

Varstvo bomo organizirali v skladu  z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), za tiste otroke, katerih starši  delajo v poklicnih panogah in so za delovanje države ključnega pomena. To so delavci v medicini, vojski, varovanju in v drugih službah, ki so pomembni za oskrbo prebivalstva, kar se izkazuje s pisno izjavo delodajalca.

Zaradi organizacije dela morajo starši potrebo po varstvu  predhodno sporočiti po telefonu ali

e- pošti na spodaj navedene številke najkasneje do nedelje, 15. 3. 2020, do 20. ure.

 

Navodila za šolsko delo doma  bodo strokovni delavci dali učencem oz. njihovim staršem  po e-pošti oz. bodo objavljena na spletni strani šole.

Starše pozivamo, da se dosledno držite navodil NIJZ, na katera opozarjajo tudi mediji, ter odgovorno upoštevate omejitve druženja, potovanja in higienske ukrepe. Le tako nam bo uspelo zajeziti širitev koronavirusa.

 

Za vse informacije smo na voljo na telefonskih številkah in e-naslovih:

ravnateljica Sonja Jozelj 031 342 025; sonja.jozelj@guest.arnes.si

pomočnica ravnateljice vrtca Tatjana Leskovec031 221 723; tatjana.leskovec1@ guest.arnes.si

pomočnica ravnateljice šole Tatjana Farkaš041 943 439; tatjana.farkas@guest.arnes.si

 

 

O vseh informacijah vas bomo sproti obveščali  na spletni strani šole.

 

                                                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                                                   Sonja Jozelj