Ukrepi proti širjenju koronavirusa - JP komunala Cerknica

Obvestilo občanom - Javno podjetje Komunala Cerknica.

Datum: 12.03.2020

OBVESTILO