Sporočila za javnost

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Podaljšanje roka za prijavo na razpis – podjetniški krediti

OBVESTILO o podaljšanju roka za prijavo Glede na to, da danes poteče rok za prijavo na SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO‐NOTRANJSKE REGIJE 2023 vas obveščamo, da se rok za prijavo podaljša  do 23. 10. 2023, do 24.00 ure. Informacija je...

Objava prostih delovnih mest

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. objavlja razpis za naslednja prosta delovna mesta: Razpis pomočnik vodje sektorja vodovoda in Razpis vodja tehničnega sektorja  

Praznik Občine Loška dolina

Spoštovane občanke in občani! Ob prazniku Občine Loška dolina vas vabim na svečano sejo Občinskega sveta občine Loška dolina s podelitvijo občinskih priznanj. Prireditev bo v četrtek, 19. oktobra 2023 ob 18.00 uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Prijazno...

Objava prostih delovnih mest

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. razpisuje  naslednja prosta delovna mesta: KOMUNALNI DELAVEC - 2 delovni mesti (več na >>>) ter MONTER VODOVODNIH NAPRAV - 1 delovno mesto (več na >>>). Vsi pogoji in navodila za prijavo so dostopni na...

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov

Tako kot vsako leto ob tem času, se tudi letos zaključuje razpis SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI. V okviru razpisa vam je povrnjenih do 75% vseh plačanih obresti oz. 1.600,00 EUR obresti podjetniških kreditov. Upravičeni...

Vabilo na dogodek – SBC pri vas

SBC – Klub slovenskih podjetnikov vabi na dogodek, ki bo potekal 17.10.2023 ob 10. uri v Postojni. Več na povezavi - Vabilo SBC pri vas 

Zahvala gasilcem

Telekom Slovenije vsem gasilkam in gasilcem za eno leto podarja dodatnih 500 GB prenosa podatkov mesečno in TV-programsko opcijo po izbiri Ljubljana, 31. avgust – Telekom Slovenije v zahvalo vsem slovenskim gasilkam in gasilcem za nemoteno komunikacijo za eno leto...

Imenovanje v občinsko volilno komisijo

Spoštovani, Dne 08. oktobra 2023 bo potekel mandat občinski volilni komisiji. V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter...

Priporočila – vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

Spoštovani! V času počitnic, dopustov, praznikov ipd., je poraba pitne vode v objektih zmanjšana ali prekinjena. Pogosto se zgodi, da so zato tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Prosimo vas, da pred ponovno uporabo pitne vode po daljšem neaktiven obdobju,...

Skip to content