Sporočila za javnost

Tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike destinacije Zeleni kras, ki se bo pričel 13.3.2023. S pridobljeno licenco za lokalno turistično vodenje boste lahko vodili turiste in obiskovalce v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina,...

Brezplačne meritve radona v gospodinjstvih

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, kot že prejšnja leta financira tudi v letu 2023 izvajanje 480 meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona. Meritve se bodo prvenstveno...

Brezplačne meritve radona v gospodinjstvih

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, kot že prejšnja leta financira tudi v letu 2023 izvajanje 480 meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona. Meritve se bodo prvenstveno...

Vabilo – Borza lokalnih ponudnikov Zeleni kras 2023

Vljudno vabimo vse gostinske ponudnike in ponudnike turističnih zmogljivosti k udeležbi (kot obiskovalec) na prvi borzi lokalnih ponudnikov destinacije Zeleni kras. Dogodek bo potekal v ponedeljek, 13.2.2023, s pričetkom ob 17.00 uri (zaključek ob 20.00) v...

Ob kulturnem prazniku

Občina Loška dolina v sodelovanju z DPD Svoboda Loška dolina vabi na ogled predstave »Boeing-Boeing ali Stevardese pristajajo" režiserke Andreje Buh. Predstava bo v sredo ob 18.00 uri v Kulturnem domu v Starem  trgu.   Vstopnice lahko kupite eno uro pred...

Vabilo na delavnico

LAS Notranjska začenja s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja za območje LAS Notranjska. Kot aktivnega člana skupnosti in poznavalca lokalnega okolja vas vabimo k sodelovanju. Prva delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2023 v Podcerkvi, v občini Loška dolina....

Zbor občanov občine Loška dolina

Na podlagi 64. in 65. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) župan Matjaž Antončič sklicuje zbor občanov občine Loška dolina, ki bo potekal po spodaj navedenem razporedu, z naslednjim  ...

Poslovalnica Pošte Slovenija

Občane obveščamo, da  je župan Matjaž Antončič glede na informacije občanov in njihove dileme, da se bo Pošta v Starem trgu zaprla, danes 1.2.2023 opravil razgovor s predstavnikom Pošte Slovenije, ki je zagotovil, da poslovalnica ostaja v takem obsegu,...

Sterilizacija in kastracija mačk in psov

POZIV OBČANOM STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK IN PSOV Občina Loška dolina bo tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov prebivalcev občine Loška dolina. Sterilizacija in kastracija mačk in psov je bistvenega...

Trošarina za pogonska goriva

Upravičencem do vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo do sedaj omogočeno vračilo dela trošarine za gorivo na podlagi zahtevka. S 1. januarjem 2023 se je ta način...

Povabilo RRA Zeleni kras

Datum: 26.01.2023 RRA Zeleni kras, ki v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz regije v februarju 2023 organizira prvo borzo lokalnih ponudnikov destinacije Zeleni kras. Glavni namen dogodka je mreženje med pridelovalci in predelovalci kmetijskih izdelkov in...

SBC pri vas

Grosuplje – SBC – Klub slovenskih podjetnikov je bil danes na prvem iz serije obiskov po slovenskih regijah. Z obiski klub vzpostavlja partnerstva za razvoj boljšega podjetniškega okolja ter na področju načrtovanja industrijskih in regionalnih projektov. »Danes je...

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Javni poziv – LAS Notranjska

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska vabimo vse zainteresirane na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja na območju treh občin.   Več o javnem pozivu si preberite na...

Župan imenoval podžupanji

Župan Matjaž Antončič je s sklepom za podžupanji imenoval članici občinskega sveta:   - Romano Zakrajšek, - mag. Armido Bavec.   Podžupanji nastopita funkcijo s 1.1.2023 in jo bosta opravljali nepoklicno.

Skip to content