S čebelami do znanja

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: S čebelami do znanja
 • Akronim: ČEBELA-ZNA

Partnerji projekta

 • VP: Občina Bloke
 • P2: Občina Cerknica
 • P3: Občina Loška dolina
 • P4: RRA Zeleni kras

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • Ureditev infrastrukture za prenos znanja (postavitev treh didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu). Čebelnjaki bodo v vseh treh predstavljali učilnico v naravi in bodo služili kot pripomoček za prenos kakovostnih znanj med generacijami ter pridobivanje kompetenc za nadaljnji osebni razvoj s pozitivno naravnanostjo do narave in kulture.
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov.
 • Izvajanje čebelarskih krožkov v vseh treh občinah, ter nakup čebelarske opreme za izvajanje krožkov. S tem bomo krepili kompetence in aktivirali potenciale ranljivih skupin (mladih).
 • Zasaditev medovitih rastlin in vzpostavitev zeliščnih kotičkov, ki bodo poleg čebelnjakov služil kot interpretacijska točka in priložnost za razvoj sonaravnega turizma ter promocijo naravo-varstva in pomena biotske raznovrstnosti.
 • Priprava turističnega programa, s katerim bomo postavljeno infrastrukturo povezali z ostalimi storitvami v lokalnem okolju in oblikovali novi turistični program z dodano vrednostjo.

Glavni cilji projekta:

 • Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju in pripraviti turistični program
 • Povezati organizirano ponudbo z območja za skupni nastop na trgu
 • Višati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Pričakovani rezultati projekta:

 • Postavitev 3 didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu
 • Zasaditev medovitih rastlin in zeliščnega kotička
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov
 • Izvedba krožkov o čebelarjenju v 3 občinah (Bloke, Cerknica, Loška dolina) za osnovnošolce
 • Priprava turističnega programa, ki bo povezoval lokalne ponudnike in bo ponujal degustacijo čebelarskih izdelkov
 • Promocijske aktivnosti za obveščanje širše javnosti o projektu 

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

S čebelami do znanja

Na glavno vsebino