Razpisi

Razpis JSKD za financiranje kulturnih projektov

JAvna razpisa sta dosegljiva na naslednjih povezavah:   https://www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2023/uvod_projektni_23.htm?fbclid=IwAR07PN-tjc7WU2Gi8WPHuYcUPqw2p-UCaol-hU50t8u3OHzp2EDtA1njIWs...

Javni razpis – sofinanciranje športa 2023

 Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 8. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek...

Obvestilo – razpisi podjetništvo.

Občina Loška dolina obvešča, da sta še vedno odprta razpisa: Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022 in Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.   Pravne osebe,...

Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2022

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003,  št. 84 z dne 29.03.2013 in št. 159 z dne 14.10.2021) in Pravilnika o podeljevanju priznanj...

Boreo razpis – Varstvo okolja

Povezava do vira: https://www.boreo.si/razpisi/drugi-razpisi/917   Na Boreu so objavili javni razpis Varstvo okolja.   Namen razpisa je spodbuditi NVO v Primorsko-notranjski statistični regiji k izvajanju projektov varstva okolja in/ali ozaveščanja o...

Skip to content