Prostorski akti

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP - SEVER

Na podlagi 289. in 119. člena ZUreP-2 v povezavi z 110. členom ZUreP-2 javno objavljamo dokumente glede postopka in sprejetja OPPN št.010-3/2019/141-10922-01 z dne 09.05.2019. 

 

Sklep o pripravi SDOPPN za območje EUP ST 28 IP - sever

Izhodišča

idejna zasnova grafika

Idejna zasnova za območje Marof - sever