Projekt Ohranimo vode čiste

Občina loška dolina zaključuje projekt »Ohranimo vode čiste« v okviru pobude Skupnosti Intereg III a. Rezultat projekta, ki ga v sodelovanju s partnerji izvajata občina Loška dolina in na hrvaški strani Grad Čabar, je izdelan koncept zaščite vodnih virov. Pripravljeni so ukrepi za zaščito voda in programi sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Objavljeni so rezultati posameznih študij. Prikaz sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je možen na sedežu občine.

 

Brošura “Ohranimo vode čiste”

Poročilo “Izdelava predloga izboljšav”

Poročilo o vzorčenju vode

Poročilo “Študija poplave”

Poročilo “Zagotavljanje potreb po vodi”

Na glavno vsebino