Novice in obvestila

Prijava začetka gradnje
23. 07. 2018

Prijaviti se morajo vse gradnje ne glede na to, kdaj je bilo zanje pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma kdaj je to postalo pravnomočno. 1. junija se je namreč začel uporabljati nov gradbeni zakon, ki določa, da morajo investitorji pred začetkom izvajanja gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje.

 

Edina izjema je sprememba namembnosti objektov. Prijava začetka gradnje se lahko odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru gradnje objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje pa na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Obrazec za prijavo je na spletni strani e- uprave – prijava začetka gradnje: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/prijava-zacetka-gradnje.html

Na glavno vsebino