BABNA POLICA

babna polica 1
Babna Polica je gručasta vas na severnem robu kraške kotanje, ki je za dobrih 100 m višja od sosednjega Loškega polja. Vas leži ob cesti Stari trg – Babno Polje, odcep ceste pri Podgori.
Na severnem robu vasi stoji podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika. Tukajšnjo bratovščino sv. Antona v virih prvič zasledimo leta 1403. Portal z letnico 1589 sporoča čas prezidave prvotne stavbe, ko se je izoblikovala njena talna zasnova. V tlorisu se zvrstijo zvonik, pravokotna ladja in prezbiterij s triosminskim zaključkom. Na južni strani je prizidana zakristija. babna polica 2Baročni veliki oltar je nastal leta 1716. Na zahodni strani je gozdnati Tolsti vrh (891 m), na južni pa Krožljek (896 m) s košenicami na pobočju.