KNEŽJA NJIVA

Knežja Njiva je gručasto naselje v tesni dolinici med Markovim hribom in Kneškim vrhom nad severovzhodnim delom Loške doline, dostopno iz Markovca po vozni poti.
Naokrog so obširni iglasti gozdovi.