KLANCE

dane 1Klance so gručasta vas ob severnem robu Loškega polja nad klancem ceste Grahovo – Stari trg.
Rodovitna polja so preko ceste in prehajajo v gmajno. Gozdovi so predvsem iglasti in mešani.
čanju, po okoliških pobočjih so smrekovi in bukovi gozdovi.