Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Kodeks etike javnih uslužbencev

Organigram

Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov

 

Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi

Na podlagi 8. člena Uredbe o upravnem poslovanju(Uradni list RS, št. 9/18), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajajo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi na Občini Loška dolina uporabnikom ves poslovni čas dajajo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni usužbenci:

Pomoč strankam - splošne informacije

Nataša Poje, 01/7050-670, obcina@loskadolina.si, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, sprejemna pisarna

 

 

Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto:

2016, 2015, 2014, 2012, 2011Ocena ogroženosti občine Loška dolina

Načrt potresa občina Loška dolina

Načrt poplav Občina Loška dolina

Lokalni energetski koncept občine Loška dolina