Javne službe

Področje:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
 • ravnanje s komunalnimi odpadki
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
 • javna razsvetljava
 • vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest
 • zimska služba
 • pogrebna in pokopališka dejavnost

 

Izvajalec:
logo komunala zelen
 

 

Notranjska cesta 44,
1380 CERKNICA

Tel: 01 709 79 10
Faks: 01 709 31 75
e-pošta:
web: http://www.komunala-cerknica.si/


 

 • Izgradnja in vzdrževanje kabelsko razdelilnega sistema radio, TV in drugih signalov v občini Loška dolina

  Izvajalec:
  INATEL telekomunikacije d.o.o.
  Ribniška 31,
  1000 Ljubljana

  Tel: (01) 544 34 47
  Tel: (041) 650 077