Zdravstvo in sociala

Zdravstvo

Občina Loška dolina je skupaj z občinama Bloke in Cerknica ustanoviteljica javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica. V sestavo javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica sodijo: Zdravstveni dom Cerknica, Zdravstvena enota Nova vas, Zdravstvena enota Stari trg in Obratna ambulanta Kovinoplastika.

Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica
Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica

Direktor: Olga Doles, dr.med.,spec.spl.med.

Tel: (01) 70-50-100
Fax: (01) 70-50-118
e-pošta:
web: http://www.zd-cerknica.si

Zdravstvena postaja Stari trgZdravstvena enota Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 36
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 01-70-50-163 ali 01-70-50-166


Sociala

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da le ta zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družinam na domu. Občina Loška dolina zagotavlja mrežo izvajanja teh programov preko Centra za socialno delo Cerknica.

Center za socialno delo Cerknica je javno socialno - varstveni zavod, ki deluje na območju UE Cerknica in s svojo dejavnostjo pokriva občine Bloke, Cerknico in Loško dolino.

Center za socialno delo Primorsko - Notranjska, Enota Cerknica
Partizanska 1,
1380 Cerknica

Pomočnica direktorja: Helena Knavs

Tel: (01) 70-50-400
Fax: (01) 70-50-410
e-pošta:
web: http://www.gov.si/csd/