DruštvaZdravstvo in sociala:

MD Invalidov Cerknica – Loška dolina - Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
Tel:01 7093-332

Društvo zdravljenih alkoholikov Cerknica
p.p. 102
1380 Cerknica

Župnijska Karitas Stari trg
Pot na Ulako 5
1386 Stari trg pri Ložu

Društvo diabetikov Cerknica
Cesta 4. maja 51/a
1380 Cerknica
Tel: 01 70-50-510

Društvo SOŽITJE
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Cerknica

Partizanska 1
1380 Cerknica
e-pošta:

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje uporabe in
zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog v občinah Cerknica,

Loška dolina in Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
e-pošta: ,
Tel: 01 70-96-006.

rdeči križ

Območno združenje RK Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
e-mail: ,
Tel: 01-70-50-510.

Kmetijstvo:

Konjerejsko društvo "Martin Krpan"
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu

Čebelarsko društvo Loška dolina
Rožnik 4
1386 Stari trg pri Ložuostrnice

 

Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina
Ograde 15
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 041 277 969, Ana Zakrajšek


 

 

 

 

 

Društvo podeželske mladine Loška dolina

Cesta Notranjskega odreda 45

1386 Stari trg pri Ložu

 

Turizem:

turistično društvo

Turistično društvo Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 01 7057 516
gsm: 031 288 470


Gasilci:

pgdGasilska zveza Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 041-657-328 (tajnik)
e-pošta:
Web: www.loska-dolina.net

Statut Gasilske zveze Loška dolinaPGD Babno Polje
Babno Polje 3
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Iga vas
Iga vas 4
1386 Stari trg pri Ložu

PGD Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 1
1386 Stari trg pri Ložu

IGD Kovinoplastika Lož d.d.
Cesta 19. oktobra 56
1386 Stari trg pri Ložu


Drugo:

Društvo prijateljev mladine Cerknica – Loška dolina- Bloke
Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica
Tel: 01 70-96-006,
e-pošta:

OZ Borcev in udeležencev NOB
Krajevna organizacija ZB Loška dolina

Videm 1
1380 Cerknica
 

Skavti logo (002)

Združenje slovenskih katoliških skatov in skavtinj
Steg Loška dolina 1
Cesta 19. oktobra 29

1386 Stari trg pri Ložu
tel.: +386 31 277 993 (Mirjam Kvaternik)
e - naslov: mirjam.kvaternik@skavt.net

 

 


Društvo upokojencev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu
Tel: 01 70-57-563Društvo EN-TRN
Civilna pobuda za razvoj in promocijo Loške doline

Podgora 4
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov:
Povezava: http://www.loska-dolina.net