Kultura

Večina kulturnih društev v občini Loška dolina so povezana v Zvezo kulturnih društev Loška dolina. Zveza Kulturnih društev Loška dolina je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki povezuje kulturna društva s področja prostočasnih dejavnosti iz občine Loška dolina.

zkd lodoZveza kulturnih društev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

Predsednik: Peter PrevecKulturna društva v Loški dolini:

pihalni orkester kplPihalni orkester Kovinoplastika Lož;
Lož
Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Boris Žagar,
Tel: 041-398-549,
e-pošta:spustite me pod kovterDelavsko prosvetno društvo »Svoboda« Loška dolina;
Cesta Notranjskega odreda 13,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Katarina Ravšelj,
Tel: 040 259 211,
e-pošta:

zapikDruštvo Zapik, lutke in glasba v igri, vzgoji in terapiji;
Kozarišče 52,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jelena Sitar,
e-pošta:Društvo za oživljanje starih običajev;
Vrhnika pri Ložu 29,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Jolanda Pirnat,
Tel: 041-204-897

Društvo Sveti Jurij – Mešani pevski zbor;
Pot na Ulako 5,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Janez Avsec

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
Kozarišče 67,
1386 Stari trg pri Ložu
Kontakt: Maskimiljan Turšič,
Tel: (01) 70-71-300