Šola in vrtec

Občina Loška dolina je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. V sestavo OŠ heroja Janeza Hribarja sodijo:
  • matična šola Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu;
  • podružnična šola Iga vas;
  • enota vrtca Stari trg pri Ložu;


  sola fotoOsnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
  Cesta Notranjskega odreda 32
  1386 Stari trg pri Ložu
  Tel.: (01) 707-12-50
  Fax: (01) 707-12-60

  Ravnatelj: Sonja Jozelj  e-mail:

  Web: http://www2.arnes.si/~osljjh4/