Novice in obvestila

Poziv za predlaganje kandidatur – občinska volilna komisija
24. 09. 2019
VSEM OBČANOM

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V  OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

 

 

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za dobo štirih let.

 

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta Občine Loška dolina vas   pozivamo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v občinsko volilno komisijo, posredujete najkasneje do ponedeljka 30. septembra 2019 do 15. ure na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

Predsednica komisije        

Romana Zakrajšek l.r.

 

OBRAZEC

Na glavno vsebino