Podžupan občine Loška dolina

Podžupanji Občine Loška dolina:

 

– Romana Zakrajšek

Podžupanja zadolžena za naslednja področja:

– Službe zaščite in reševanja (gasilci, Civilna zaščita)

– Zdravstvo in šolstvo 

– mag. Armida Bavec

Podžupanja zadolžena za naslednja področja:

– Stanovanjsko področje

– Socialno varstvo starejših

 

Podžupanji sta bili imenovani s sklepom župana in svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

Tel.: 01 70 50 670
Faks: 01 70 50 680

Na glavno vsebino