Podžupan občine Loška dolina

Podžupanji Občine Loška dolina:

– Romana Zakrajšek

– mag. Armida Bavec

Podžupanji sta bili imenovani s sklepom župana in svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

Tel.: 01 70 50 670
Faks: 01 70 50 680

Na glavno vsebino