Vrhnika

Vrhnika je dvovrstno cestno naselje na vzhodnem kraju Loške doline pod Racno goro na obeh straneh Velikega oz. Vrhniškega Obrha, ki se tu kratko imenuje Obrh. Skozi naselje gre cesta proti Staremu trgu, Viševku in k močnemu kraškemu izviru Obrha, kjer prihaja na površje ponikalna voda s Prezidanskega in Babnega polja.
Naselju pripadajo zaselki Kot, Trzne, Vrbanje in V žagi.
V dolini je malo njiv, več je travniških površin.
V Žagi ob izviru Obrha so opuščeni mlini in žage.

Na glavno vsebino