Šmarata

Šmarata je strnjena vas ob vznožju Šmaraškega hriba (647 m) kraj stranske ceste in bližnjih Kozarišč. Naselje je dobilo ime po cerkvi.
Blizu vasi so našli rimske grobove. Cerkev sv. Marjete se leta 1275 omenja kot Villa S. Margarite. Cerkev je znana po lesenem baročnem oltarju in kasetiranem, a neposlikanem stropu iz tridesetih let 17. stoletja. Veliki oltar sodi med kvalitetnejše primere zlatih oltarjev.
Pod vasjo je Mali Obrh, ki ob daljšem deževju prestopi strugo in tako onemogoči dostop do vasi. Ob tako močnem deževju je v vas možno samo s čolni.
Na severozahodni strani so pašniki, na jugozahodni se začenjajo prostrani snežniški gozdovi s prevlado iglavcev.

Na glavno vsebino