Podlož, sv.Ana in Križna gora

Podlož je gručasta vas v globoki kraški uvali prislonjena na južnem vznožju Križne gore. Dostop do vasi je po dobri cesti, ki se oddeli od ceste v Ložu.
V vasi sta dve kmečki domačiji, ki imata ohranjeni letnici iz prejšnjega stoletja na portalu hiš.
V uvali so tudi njive in travniki.
Zaselek sv. Ana je vrh slemena, kjer stoji istoimenska cerkev, ki ima ostanke gotskih fresk. Ob tej cerkvi so odkrili prazgodovinsko grobišče. Cerkev je prvič omenjena 1526. leta, a je v samem jedru starejša, kar potrjuje dotrajana freska sv. Krištofa iz začetka 15. stoletja na severni fasadi. Kamniti vhodni portal je datiran (16-72).
Od tod pa gremo na Križno goro k romarski cerkvi peš mimo kapelic križevega pota, ki jih je na novo poslikala slikarka Stanislava Sluga – Pudobska.
Na mestu, kjer stoji cerkev, je bilo nekoč prazgodovinsko gradbišče, kasneje pa rimska utrdba. V cerkvi z baročnimi oltarji so kopije oljnatih slik F. Berganta (kopije je naslikala Stanislava Sluga – Pudobska), in freske Janeza in Jurija Šubica.

Na glavno vsebino