Podcerkev

PodcerkevPodcerkevIz Dan pridemo v vas Podcerkev, ki stoji na zložnem sončnem pobočju Ulake ob cesti Dane – Stari trg. Del vasi je pomaknjen v dno Loškega polja in je izpostavljen poplavam Obrha.
Na hiši v neposredni bližini cerkve spominja plošča, da se je tu rodil Matevž Hace (1910-1980), revolucionar, legendarni partizanski komisar in pisatelj. Bil je sin cerkovnika, sam gozdar in žagarski delavec, nato pa partizan. Svoja bogata doživetja iz NOV opisuje posebno v delu Iz komisarjevih zapisov. Domače razmere, šege in navade opisuje v Vaški kroniki, Tihotapcih, Kmetih na prepihu. Na pokopališču pri cerkvi je njegov grob, nagrobnik je delo Janeza Boljke. Na tem pokopališču sta še grobova pesnice Maričke Žnidaršič in slikarja Lojzeta Perka, oba rojena v Starem trgu. V Podcerkvi je bil doma tudi pisatelj, publicist, časnikar, urednik Franci Strle (1927-1991). Izdal je sedem knjig, med njimi: Med proletarci, Volk samotar, Veliki finale in tri knjige monografije o Tomšičevi brigadi.
Tla so peščena in ilovnata, na zahodni strani prehajajo polja v pašnike, gmajne in gozd.

Skip to content