Nadlesk

NadleskNadlesk je obcestna vas na jugu in jugovzhodu vznožja hriba na robu Loškega polja ob cesti Podcerkev – Stari trg z odcepom za Pudob. Pod vasjo teče ponikalnica Obrh, ki ob močnih padavinah poplavi polja. Vas ima cerkev sv. Jedrt z lesenim kasetiranim stropom in bogato ornamentiko. Odprte line za zvonove že na zunaj razodevajo sredozemski izvor. Od tod prihaja tudi podpisani slikar fresk iz začetka 16. stoletja Tomaž iz Senja. S stenskimi slikarijami »mestra Tomasa od Senja« iz leta 1511, z lesenim, v ostrešje dvignjenim in poslikanim stropom iz leta 1723 ter s pisanim lesenim korom je notranjščina cerkve sv. Jedrt ena ambientalno najučinkovitejših podeželskih cerkvenih prostornin iz časa med gotiko in barokom. Leseno glavo Janez Krstnika iz 13. stoletja pa hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani. Cerkev je razglašena za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi podružnične cerkev sv. Jedrti za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.list RS 15/93). Tako imenovana »Jamca« na zunanji strani cerkvenega obzidja je iz kamna zidan objekt kvadratnega tlorisa majhnih dimenzij, prekrit z dvokapno streho, katere kapna lega počiva na cerkvenem obzidju. To je gospodarska stavba, kamor so v zemljo pod njo spravljali okopavine čez zimo. Na Nadleškem polju je bilo med drugo svetovno vojno leta 1944 zasilno partizansko letališče. Od tod so partizani evakuirali ranjence iz snežniških bolnišnic v italijanski Bar, ter dobivali materialno pomoč. Tu zdaj stoji šesterokotno znamenje z vdolbenim napisom.
Tla so peščena in ilovnata, dosti rodovitna.

Skip to content