Markovec, Koča vas

Markovec, Koča vasMarkovec je na severnem kraju Loške doline ob jugozahodnem vznožju Markovega hriba (776 m), ob desnem robu Velikega Obrha in ob cesti Stari trg – Vrhnika.
Zemlja je peščena in manj rodovitna.
V bližini je zaselek Trzne, kjer sta zaselek Beli Malen ob Obrhu in Belmalenski studenec, ki nikdar ne usahne ter Koča vas.
V zaselku je nekoč stalo več koč, od tod tudi ime Koča vas, zdaj pa tu stoji gradič s tem imenom. V 2. polovici 16. stoletja ga je zgradila družina Haller in ima zdaj po njej tudi nemško ime Hallerstein. Poslopje je bilo obnovljeno konec 19. stoletja in je bilo do 2. svetovne vojne v lasti družine Schollmayer.
V 17. stoletju se je gradič posredno zapisal v slovensko kulturno zgodovino. Lastnica gradu si je s hčerko, poročeno v Trstu, dopisovala v slovenščini. To je dokaz, da se je slovenski jezik uporabljal tudi v fevdalnih krogih.
V Kočo vas je zahajal uživat počitnice Oton Župančič v letih 1933 – 1934. Župančiča je prevzela pokrajina: ostrnice, pogled na Snežnik, bližnji potok in mlin. Nastale so pesmi – Med ostrnicami. Motive iz okolice je tudi narisal. Hkrati z Župančičem je bil v gradiču na počitnicah Josip Vidmar, ki je takrat pisal knjigo o Župančiču. O tem pripoveduje v Obrazih.

Na glavno vsebino