Kozarišče, Leskova dolina, Snežnik

Kozarišče, Leskova dolina, SnežnikKozarišče je gručasta vas na jugozahodnem kraju Loške doline ob vstopu v obsežne snežniške gozdove. Vas je povezana s cesto Pudob – Leskova dolina, tu je odcep stranske ceste v Šmarato.
Polje je večinoma peščeno, travniki so deloma na poplavnem območju Malega Obrha, pašniki se tudi zaraščajo.
V Kozariščah se je rodil pevec in soustanovitelj slovenske opere v Ljubljani Janko Panecki (1860-1915).
V bližini je zaselek Snežnik Kozarišče, Leskova dolina, Snežnikz istoimenskim gradom in grajsko pristavo. Ob njem izvira Mali Obrh, ki teče med Kozariščami in Šmarato in se zatem združi z Velikim Obrhom v enoten vodotoč.
Od gradu Snežnik je bila v letih 1872 do 1896 zgrajena najkrajša prometna zveza med Loško dolino in morjem, in to skozi Leskovo dolino. To je najstarejša gozdarska naselbina na snežniškem območju, ki pa ni stalno naseljena. Od leta 1873 do leta 1888 je v Leskovi dolini delovala tovarna za suho destilacijo bukovine in proizvajanje oglja, katrana in špirita. Med drugo vojno so imeli v njej partizani bolnišnico. Cesta vodi do planinske koče na Kozarišče, Leskova dolina, SnežnikSviščakih. Na vrh Snežnika (1796 m), s katerega je ob jasnem vremenu širok razgled prav do Jadranskega morja in Ljubljane, vodi zaznamovana pot. V gozdnem okolju so kraška brezna, najbolj znana je Kozlovka. V breznih je zamrznjen sneg in led.

Na glavno vsebino