Dolenje in Zgornje Poljane

Dolenje Poljane ležijo kar visoko ob vozni poti, ki se oddeli od ceste Stari trg – Babno Polje pri zaselku Jermendol. Tukaj je cerkev žalostne Matere božje. Preprosta kapela s poznobaročnim oltarjem je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja.
Jugovzhodno od tod na pobočju Petička je zaselek Zgornje Poljane. Na vrhu vzpetine (1065 m) je cerkev sv. Andreja, ki ima poslikan lesen strop. Zvonik je nekdaj stal ločeno od cerkve. V prezbiteriju je še ohranjen gotski rebrasti obok z dvema sklepnikoma in geometričnimi konzolami. Ladjo prekriva lesen kasetiran strop, poslikan s cvetličnimi motivi iz časa okrog 1700.
Po starem ustnem izročilu je vas nastala v času turških vpadov.

Na glavno vsebino