Dane

DaneDane so gručasta vas na terasi ob severnem robu Loškega polja pod klancem ceste Grahovo – Stari trg. Vas Dane ima zaselek Škrilje. Na pokopališču na Škriljah stoji podružnična cerkev sv. Urbana.
Rodovitna polja segajo še preko ceste v hrib in prehajajo v gmajno. Gozdovi na jugozahodni strani so predvsem iglasti in mešani.
Tu se je rodil čebeličar, Prešernov sodobnik Jurij Kosmač (1799-1872), pesnik, publicist in prevajalec. Starotrški notar in pripovednik Hinko Dolenc, ki je v nizu lovskih spominov na Notranjsko vključil tudi zgodbo o prvem medvedu, ustreljenem v Danah.
Nad Danami vso vodo Loške doline odvaja v Cerkniško jezero okoli 200 m dolga jama Golobina, ki leži pod Škriljami. Tu ponika Obrh. Ob deževju voda zastaja, ko naraste, poplavlja Loško dolino.

Skip to content