Babno Polje

Babno PoljeBabno Polje je razpotegnjena vas v jugovzhodnem kotu istoimenskega kraškega polja ob stranski cesti, ki se oddeli od ceste Stari trg – Prezid. Naselje leži na osojni legi z izredno hladnim podnebjem, zaradi zaprtosti kotline so zelo mrzle zime. Babno Polje je vremenoslovcem znano kot kraj z najnižjo izmerjeno temperaturo v Sloveniji (-34,5C). Ob severnem robu kraškega polja v sončni legi sta dva zaselka Bukovica in Hrib. Na severozahodnem delu so vzpetine, kjer prehaja Babno polje v Prezidansko polje na hrvaški strani. Tu je tudi kraško povirje Ljubljanice. Med Babnim Poljem in Prezidom poteka že od davnine politična meja. Zdaj je tu meja med državama – Slovenijo in Hrvaško.
Prvotno vasico Babno Polje so požgali Turki leta 1528, začetki sedanje vasi pa segajo v 18. stoletje. Ljudska pripovedka razlaga ime kraja po ženski – babi, ki naj bi se bila ob turškem napadu zarila v gnoj in tako edina preživela. Po drugi razlagi pa naj bi bil izvir imena babo – stari oče: v spomin na pradede naj bi tako poimenovali vas ljudje, ki so jo po turškem napadu spet postavili.

Skip to content