Babna Polica

Babna PolicaBabna Polica je gručasta vas na severnem robu kraške kotanje, ki je za dobrih 100 m višja od sosednjega Loškega polja. Vas leži ob cesti Stari trg – Babno Polje, odcep ceste pri Podgori.
Na severnem robu vasi stoji podružnična cerkev sv. Antona Puščavnika. Tukajšnjo bratovščino sv. Antona v virih prvič zasledimo leta 1403. Portal z letnico 1589 sporoča čas prezidave prvotne stavbe, ko se je izoblikovala njena talna zasnova. V tlorisu se zvrstijo zvonik, pravokotna ladja in prezbiterij s triosminskim zaključkom. Na južni strani je prizidana zakristija. Baročni veliki oltar je nastal leta 1716. Na zahodni strani je gozdnati Tolsti vrh (891 m), na južni pa Krožljek (896 m) s košenicami na pobočju.

 

Na glavno vsebino