Vaški odbori

Vaški odbor Stari trg:
Žnidaršič Tone
Onušič Jože
Kandare Anton
Kirasič Anton
Truden Anton

Vaški odbor Stari trg – Ograde:
Troha Tomaž
Vesel Primož
Volf Kristjan
Topić Oliver
Oblak Marinka

Vaški odbor Lož – Smelijevo naselje:
Mohar Andrej
Čuk Slavica
Mlakar Emil
Janeš Damjan
Kočevar Matija


Vaški odbor Lož:
Vidmar Janez
Bajc Uroš
Topić Andrija
Jenc Franc
Mlakar Jože

Vaški odbor Pudob:
Sušanj Milivoj
Štefančič Bojan
Vampelj Branko
Ovsec Branko
Mlakar Marjan

Vaški odbor Podcerkev:
Troha Boža
Antončič Janez
Žnidaršič Rado
Žnidaršič Benjamin
Žnidaršič Miha

Vaški odbor Dane in Klance:
/

Vaški odbor Vrhnika pri Ložu:
Sterle Stanislav
Razrih Darko
Brus Miran
Petrič Samo
Matevžič Gregor

Vaški odbor Markovec in Knežja njiva:
Veber Emil
Mihelčič Tanja
Lavrič Janez
Bavec Danilo
Modec Matjaž

Vaški odbor Nadlesk:
Razrih Miha
Gorše Simon
Komidar Bogomir ml
Truden Janez
Gorše Marko

Vaški odbor Kozarišče:
Urbiha Marko
Širca Anže
Sterle Franc
Ule Mitja
Mele Nataša

Vaški odbor Šmarata:

Kočevar Vido
Kvaternik Gašper
Bebar Bruno
Škerbec Franc
Avsec Franc

Vaški odbor Podgora, Vrh, Babna polica, Dolenje Poljane:
Mihelčič Iztok
Tomazin Katarina
Baraga Bojan
Urbiha Franci
Antončič Matjaž

Vaški odbor Viševek:

Ravšelj Marjan

Mlakar Marko

Šebenik Rudi

Drobnič Janez

Palčič Janez

 


Vaški odbor Podlož in Sveta Ana pri Ložu:
/

Vaški odbor Iga vas:
Funda Boštjan
Mlakar Blaženka
Kraševec Bojana
Antončič Janez
Kandare Anton

Vaški odbor Babno Polje:
Mlakar Bojan
Ule Jaka
Lipovac Blanka
Lipovac Anita
Troha Ivan