Vaški odbori

Vaški odbor Stari trg:
Truden Stanislav
Onušič Jože
Kandare Anton
Kirasič Anton
Truden Anton

Vaški odbor Stari trg – Ograde:
Troha Tomaž
Vesel Primož
Pavlič Melita
Topić Oliver
Oblak Marinka

Vaški odbor Lož – Smelijevo naselje:
Mohar Andrej
Pogorilić Zlatko
Mlakar Emil
Janeš Damjan
Truden Jelka


Vaški odbor Lož:
Vidmar Janez
Zabukovec Janez
Topić Andrija
Jenc Franc
Kernc Gilbert

Vaški odbor Pudob:
Kočevar Frančišek
Štefančič Bojan
Vampelj Branko
Martinčič Janez
Mlakar Marjan

Vaški odbor Podcerkev:
Troha Boža
Turk Jože
Rado Žnidaršič
Helena Hace
Anton Perušek

Vaški odbor Dane in Klance:
Kandare Franc
Levec Marija
Kobal Jasna
Koren Janez
Lekšan Matjaž

Vaški odbor Vrhnika pri Ložu:
Plos Branko
Razrih Darko
Avsec Zdravko
Košmrl Adolf
Matevžič Gregor

Vaški odbor Markovec in Knežja njiva:
Veber Emil
Mihelčič Janez
Lavrič Janez
Škarič Nenad
Plos Klemen

Vaški odbor Nadlesk:
Razrih Miha
Gorše Simon
Komidar Bogomir ml
Truden Janez
Gorše Marko

Vaški odbor Kozarišče:
Baraga Sebastjan
Avsec Bogdan
Sterle Franc
Bartol Franci
Boštjan Baraga

Vaški odbor Šmarata:
Kočevar Vido
Bavec Marko
Kandare Janez
Kvaternik Gašper
Škrbec Rajko

Vaški odbor Podgora, Vrh, Babna polica, Dolenje Poljane:
Mihelčič Iztok
Truden Franc
Baraga Bojan
Čuk Marko
Antončič Tadeja

Vaški odbor Viševek:
Mlakar Janja
Levec Janez
Šraj Mihelčič Majda
Ravšelj Primož
Drobnič Danilo

Vaški odbor Podlož in Sveta Ana pri Ložu:
Kočevar Janez
Levec Milan
Šepec Leon
Petrič Peter
Krajnc Ferdo

Vaški odbor Iga vas:
Funda Boštjan
Mlakar Blaženka
Kraševec Bojana
Antončič Janez
Kandare Anton

Vaški odbor Babno Polje:
Janeš Berta
Ožbolt Jože
Lipovac Blaž
Bajec Anita
Troha Srečko