Podžupan občine Loška dolina

Podžupanji Občine Loška dolina:

 

- Romana Zakrajšek

- mag. Armida Bavec


Podžupanji sta bili imenovani s sklepom župana in svojo funkcijo opravljata nepoklicno.Tel.: 01 70 50 670
Faks: 01 70 50 680