Podžupan občine Loška dolina

Podžupan občine Loška dolina:

g. Jakob Levec


Jakob Levec je član stranke Nova Slovenija - krščanski demokrati.

Podžupan je bil imenovan s sklepom župana in svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

Tel.: 01 70 50 670
Faks: 01 70 50 680