Podžupan občine Loška dolina

Podžupan občine Loška dolina:

g. Lojze ŠkuljPodžupan je bil imenovan s sklepom župana in svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

Tel.: 01 70 50 670
Faks: 01 70 50 680