Zapisnik 1. redne ( konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Loška dolina

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Loška dolina

Datum: 28.01.2019

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Loška dolina