Zapisnik 12. seje Občinskega sveta občine Loška dolina

Zapisnik

Datum: 22.10.2012

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Loška dolina