Preklic 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina

Preklic 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki je bila sklicana za danes, 17.05.2021, ob 18.00 uri.

Datum: 17.05.2021

Preklic 1.izredne seje.pdf