Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina z aleto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014

Datum: 09.04.2015

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014

Zaključni račun bo obravnavan na naslednji seji Občinskega sveta občine Loška dolina.