19. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 27.6. 2013, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 21.06.2013

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 30.5 20132. Pregled realizacije sklepov3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Loška dolina – prva obravnava4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina – prva obravnava5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013Rebalans 20137. Sklep o ukinitvi javne posesti8. Pobude in vprašanja