18. redna seja Občinskega sveta

Župan Loške doline sklicuje 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK 05. marca 2009 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 23.02.2009

z naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. Potrditev zapisnika 17. redne seje, z dne 05.02.2009Zapisnik2. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2009(sprejem predloga proračuna)Predlog odloka o proračunu za leto 20094. Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiPriloga 1Priloga 2Priloga 35. Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vodaPriloga 1Priloga 2Priloga 36. Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodoPriloga 1Priloga 2Priloga 37. Postavitev nove prometne signalizacijePriloga 18. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2009Priloga 1Priloga 29. Letni program športa občine Loška dolina za leto 2009Priloga 1Priloga 210. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle