17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, 5. februarja 2009 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 29.01.2009

Dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta občine Loška dolina:1. Potrditev zapisnika 16. redne seje, z dne 18.12.20082. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2009 (predstavitev in splošna razprava)Proračun 20094. Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiPriloga 1Priloga 2Priloga 35. Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vodaPriloga 1Priloga 2Priloga 36. Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodoPriloga 1Priloga 2Priloga 37. Postavitev nove prometne signalizacijePriloga 18. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2009Priloga 1Priloga 29. Letni program športa občine Loška dolina za leto 2009Priloga 1Priloga 210. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle l.r