4. seja občinskega sveta

4. seja Občinskega sveta Občine Loška dolina bo v četrtek, 8.3.2007 ob 18. uri

Datum: 09.07.2007

Na podlagi 22.člena Statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena

Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M4. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 08. marca 2007 ob 18. uri,

v sejnisobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. Potrditev zapisnika 3. redne seje

zapisnik_3_seje.pdf

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina

predlog_odloka_o_proracunu_2007_tolarji.pdf

4. Pobude in vprašanjaŽupan

Občine Loška dolina

Janez SterleVABLJENI:

- Člani občinskega sveta

- Uprava občine Loška dolina

- Predsednik nadzornega odbora

- MedijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- Predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar )