7. seja občinskega sveta

7. seja Občinskega sveta Občne Loška dolina bo v sredo, 30.5.2007 ob 19. uri

Datum: 09.07.2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M7. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vSREDO, 30. maja 2007 ob 19. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 26.4.2007

zapisnik_6_seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2006

zakljucni_racun_2006.pdf

4. predlog odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina

odlok_o_obcinskih_taksah.pdf

5. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica za leto 2006

porocilo_zd_cerknica.pdf

6. predlog pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina

sofinanciranje_v_kmetijstvu.pdf

7. kadrovske zadeve:

a. soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

delovna_uspesnost_ravnateljice.pdf

8. pobude in vprašanja

pobude_in_vprasanja_odgovori.pdfŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleVABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- predstavnik ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)