Člani občinskega sveta

Občinski svet občine Loška dolina šteje sedem članov.


1. Lojze Škulj

2. mag. Armida Bavec

3. Janja Urbiha

4. Stanislav Sterle

5. Vojko Mlakar

6. Janja Sterle

7. Romana Zakrajšek