Novice in obvestila

Obvestilo Zdravstvenega doma Cerknica
29. 09. 2020

UVOD

Zaradi globalne prisotnosti virusa SARS-CoV-2, neobstoja cepiva in zdravila za COVID-19 ter s

tem povezane  ponovne hitre širitve bolezni mora zdravstveni sistem nadaljevati z delom na prilagojen način, ki omogoča izvajanje previdnostnih ukrepov in hitro zaznavo pojava virusa v slovenskem prostoru tudi po preklicu epidemije bolezni COVID-19. Nujno je spremljanje epidemiološke situacije in morebitno prilagajanje organizacije dela glede na navodila oziroma priporočila Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Nacionalnega inštituta za javno

zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (zdravstveni domovi) so prvi stik pacientov z zdravstvenim sistemom in tako najpomembnejši člen za detekcijo bolezni v skupnosti. Za zagotavljanje varne zdravstvene obravnave na primarnem nivoju je treba zagotoviti najmanj naslednje pogoje:

 • vzpostaviti je treba ustrezno presejalno politiko – obvezno naročanje pacientov na vse obravnave, ob tem pa preverjanje epidemioloških podatkov in morebitnih znakov bolezni COVID-19 ter podajanje navodil o zdravstvenih pogojih za vstop v ambulanto;
 • zagotavljanje nadzorovanega prihoda, sprejemnega mesta oziroma točke pred vstopom v prostore izvajalca;
 • zagotavljanje ločenih poti obravnave za paciente z možno boleznijo COVID-19;
 • zagotavljanje varne razdalje (najmanj 1,5 m) v čakalnicah in drugih prostorih izvajalca;
 • izvajanje preventivnih in higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19;
 • spoštovanje aktualnih napotkov za uporabo osebne varovalne opreme;
 • spremljanje porabe in stanja zalog osebne varovalne opreme ter poročanje v skladu z aktualnimi navodili;
 • spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih kot dolžnost posameznika – zdravstveni delavci, ki imajo simptome COVID-19 oziroma se ne počutijo zdravi, morajo ostati doma in se jih nemudoma testira na SARS-Cov-2;
 • zdravstveni domovi organizirajo preglede in odvzeme brisov na COVID-19 v vseh regijah, vsak izvajalec je dolžan na ustrezen način zagotoviti obravnavo svojih pacientov s sumom na COVID-19;
 • prag testiranja naj bo nizek – za paciente in zaposlene s simptomi;
 • v vsej populaciji naj se v sezoni spodbuja cepljenje proti gripi, v ranljivih skupinah pa tudi proti pnevmokokni pljučnici;
 • obvezna je uporaba zaščitnih mask za paciente in zdravstvene delavce ob vstopu v ustanovo in obravnavo.

 

I. OBRAVNAVA OSEB Z NEGATIVNO EPIDEMIOLOŠKO ANAMNEZO IN BREZ ZNAKOV BOLEZNI COVID-19

Pacienti brez znakov bolezni COVID-19 se morajo na pregled obvezno naročiti pri sestri svojega osebnega ali nadomestnega zdravnika. Pred pregledom pri zdravniku pa se na triažni točki ponovno preverijo epidemiološki podatki in morebitni znaki bolezni COVID-19.

Pri tem se soočamo z vsesplošnim problemom telefonskega naročanja. Linije so prezasedene, sestre poleg strokovnega dela odgovarjajo tudi na telefonske klice. Z namenom  čimboljše dostopnosti do zdravstvenih storitev še enkrat objavljamo razpoložljive telefonske številke ZD Cerknica: 01 70 50 100, 01 70 50 102 in 01 70 50 103 ter dodatno mobitel številko na potrebe ZP Stari trg 031 679 426. Poleg teh številk so na voljo tudi vse telefonske številke ambulantnih sester osebnih zdravnikov po urniku dela posameznih ambulant.

Zavedamo se dejstva, da je bolezen COVID-19 na področju zdravstvenega sistema sprožila številne probleme ter tudi vrsto etičnih vprašanj in dilem. Pravičnost, enakost, enaka dostopnost do obravnave vsakega  bolnika so tradicionalne vrednote zdravniškega poklica, v izrednih razmerah epidemije pa jih je treba upoštevati sorazmerno, glede na razpoložljive vire zdravstvenega sistema. Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje se požrtvovalno trudimo za dobro obravnavo pacientov, se izpostavljamo tveganju okužbe in smo zaradi kritik javnosti pogosto upravičeno prizadeti.

Sedanje širjenje virusa smo pričakali bogatejši z izkušnjami iz prvega vala epidemije. COVID-19 je bolezen sama po sebi in ob njej ne smemo pozabiti na nujnost obravnave vseh bolnikov s kroničnimi ali akutnimi obolenji in stiskami. Zato se mi zdi pomembno poudariti, da se prebivalci s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami lahko naročite na pregled in nadaljnjo diagnostiko pri osebnem zdravniku, v izogib poslabšanju kroničnih bolezni ali prepozni diagnostiki morebitne nove bolezni.

 

II. OBRAVNAVA OSEB S SUMOM NA COVID-19 IN OSEB Z AKUTNO OKUŽBO DIHAL

Tudi po preklicu epidemije bolezni COVID-19 ločeno obravnavamo osebe s sumom na COVID-19 in bolnike z akutno okužbo dihal. Pacient z znaki akutne okužbe dihal ali brez vročine pokliče izbranega ali nadomestnega zdravnika po telefonu. Zdravnik oceni zdravstveno stanje bolnika in presodi, ali potrebuje nujno napotitev v bolnišnico, pregled pri zdravniku ali eventuelno testiranje v vstopni ambulanti za COVID-19 ali pa se lahko zdravi v domači oskrbi.

Na testiranje na COVID-19 zdravnik pacienta naroči elektronsko v ZD Postojna. Pacienta pokličejo iz Postojne in se dogovorijo za fatum in uto testiranja. Testiranje je omogočeno vsak dan   od ponedeljka do petka.

Pacienti za akutno okužbo dihal z ali brez vročine, za katere zdravnik presodi, da potrebuje osebni pregled zdravnika, so pregledani v kontejnerju pred prostori urgence ZD Cerknica. Za paciente iz občine Loška dolina pa je v ZD Stari trg za ta  namen posebej opremljen prostor v pritličju ZP Stari trg.

 

V primeru, da zdravnik presodi, da se pacient lahko zdravi v domači oskrbi, je pomembno:

 • da se mu odredi samoizolacija;
 • se pacientu poda navodila za preprečevanje okužbe v domačem okolju;
 • zdravnik posebno pozornost posveti tistim, ki so starejši od 60 let ali imajo kronično bolezen (srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, pljučne, ledvične, jetrne bolezni, imunske pomanjkljivosti);
 • pacienta opozori, da ob poslabšanju takoj kontaktira zdravstveno službo.

 

III. OBRAVNAVA OTROK Z ZNAKI RESPIRATORNEGA INFEKTA

 

Zavedamo se izzivov, s katerimi se v letošnjem šolskem letu soočamo vsi, tako starši, otroci kot tudi mi zdravniki. S pričetkom novega šolskega leta se zaradi ugodnejših vremenskih vplivov in druženja v zaprtih prostorih vsako leto poveča tudi število okužb z respiratornimi virusi. Pojavijo se prehladna obolenja, ki jih spremljajo izcedek iz nosu, kihanje, bolečine pri požiranju, hripavost in blago povišana telesna temperatura. Šole in vrtci, kjer je na enem mestu zbranih veliko otrok, za širjenje teh virusov nudijo idealne pogoje. Otroci z okužbo dihal so najbolj kužni v prvih dneh, ko se pojavijo omenjeni bolezenski znaki, zato je pomembno, da takrat ostanejo doma in ne širijo okužbe na druge otroke. Zavedati se moramo, da lahko tudi običajni sezonski virusi pri občutljivih in najmlajših otrocih povzročijo okužbo spodnjih dihal (bronhiolitis in bronhitis), ki lahko zahteva tudi bolnišnično zdravljenje.

Tudi COVID-19 se pri otrocih lahko kaže le kot prehladno obolenje, zato ga je predvsem v začetku bolezni, le na podlagi bolezenskih znakov nemogoče ločiti od ostalih prehladnih obolenj, ki jih povzročajo običajni sezonski virusi. Ker pa dosedanje raziskave  kažejo, da majhni otroci niso pomembni prenašalci novega koronavirusa v kolektivu in da je v večini primerov vir okužbe zanje bolna odrasla oseba, smo omejili napotitve na odvzem brisa na novi koronavirus pri majhnih otrocih, saj se zavedamo, da je zanje preiskava neprijetna.

Svetujemo, da otrok z nahodom ostane v domači negi vsaj 3 dni od začetka bolezni in odsvetujemo kontakt s starejšimi družinskimi člani ali kroničnimi bolniki. Otrok z nahodom gre lahko v vrtec ali šolo po treh dneh bolezni, če se ne razvijejo drugi simptomi in če je splošno počutje otroka dobro.

V nekaterih okoliščinah se bo otrokov pediater glede na bolezensko sliko ali epidemiološke okoliščine vseeno odločil, da otrok potrebuje odvzem brisa na novi koronavirus. V tem primeru je pomembno, da do sporočenega rezultata izvida , z otrokom ostanete doma.

Dosedanje raziskave potrjujejo, ,da velike večine otrok COVID-19 ne ogroža, a je zelo pomembno, da zaradi zaščite najranljivejših skupin prebivalstva, ki jih ne moremo povsem izolirati , in v želji po življenju s čim manj omejitvami, upoštevamo priporočila in navodila strokovnjakov.

Zavedamo se, da nas vse čakata negotova jesen in zima, zato vas prosimo za razumevanje z željo po čimboljšem sodelovanju, saj bomo le na ta način ohranili zdravje in življenja otrok, kar je naš skupni cilj.

 

ZAKLJUČEK

V interesu nas vseh je vsekakor ohranitev delujočega zdravstvenega sistema ter ohranitev zdravja nas vseh, ob preprečevanju širjenja okužbe. Upoštevati moramo vse preventivne ukrepe (ustrezna razdalja, higiena rok, nošenje mask) ter zmanjšati število socialnih stikov. Previdnost in upoštevanje navodil je torej nuja, saj med nami kroži virus, ki še vedno ostaja ovit v tančico skrivnosti.

  Direktorica

Olga Doles, dr.med., spec.spl.med.

Na glavno vsebino