Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta "Direktor občinske uprave" Občine Loška dolina, objavljen na spletni strani Občine Loška dolina in v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 23.10.2007, se je zaključil z izbiro kandidata.
Datum: 17. decembra, 2007

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku dobite v kadrovski službi na tel. št.: 01 70-50-670.

Skip to content